POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO STYLOWE FARTUSZKI

wersja 2.0, obowiązuje od dnia 01.03.2022

 

 

1.       INFORMACJE OGÓLNE

1)      Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, które udostępniłeś Administratorowi danych osobowych, w trakcie korzystania z Serwisu.

2)      Ważne pojęcia:

Administrator danych osobowych: Katarzyna Tyrka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Los pazuros Katarzyna Tyrka” NIP: 6782866721

Kontakt do Administratora:

·         poczta elektroniczna: kontakt@ktyrka.com

Serwis: sklep internetowy prowadzony w domenie ktyrka.com

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

3)      Inne wyrazy pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego sklepu.

 

2.       CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

1)      Użytkownik odwiedzający Serwis

Dane osobowe Użytkowników odwiedzających  Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

§  w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

§  w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING

 

2)      Założenie Konta w Serwisie

Jeśli zakładasz Konto w Serwisie, to jesteś proszony o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu email oraz ustalenia hasła dostępu (dane obowiązkowe). Możesz opcjonalnie podać również inne dane takie jak płeć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane możesz uzupełnić lub sprostować samodzielnie po zalogowaniu się na swoje Konto.

Ponadto przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym takie jak:  ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej historii zamówień i zawartości koszyka, adresie IP, historii wiadomości wysłanych za pośrednictwem formularza, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.

Dane osobowe są przetwarzane:

§   w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

§   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności; w związku z uzasadnionym interesem dane mogą być także udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Administratora w ww. celach, w tym w celu budowania profilów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości usług oraz dopasowywania treści oferowanych w Serwisie przez te podmioty; w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody (zgód), profile te mogą być również wykorzystywane do prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika;

§   w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

§   w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu swoich towarów i usług, zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.

Podstawowy okres przetwarzania: do czasu rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta).

 

3)      Newsletter

Jeśli podałeś swój adres e-mail oraz wyraziłeś zgodę na zapisanie się na Usługę newsletter, to będziesz okresowo otrzymywał e-maile z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach dostępnych w Serwisie (informacje handlowe). Informacje handlowe mogą być dopasowane do Twoich preferencji, w szczególności na podstawie Twoich poprzednich zakupów oraz aktywności w Serwisie. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia Usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz odwołać w każdym czasie.

Dane osobowe są przetwarzane:

§  w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

§  w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

§  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

§  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawowy okres przetwarzania: do czasu rozwiązania umowy o świadczenie Usług (rezygnacji z subskrypcji).

 

4)      Formularze kontaktowe i obsługa posprzedażowa

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

§  w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

§  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności

§  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podstawowy okres przetwarzania:  rok od końca roku, w którym nastąpił kontakt, a w przypadku obsługi posprzedażowej sześć lat od końca roku, w którym nastąpiła dostawa zamówienia.

 

5)      Użytkownik, który składa Zamówienie

Jeśli składasz Zamówienie na zakupu Towaru, to będziesz proszony o podanie  imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do dostawy i innych danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Podanie pozostałych danych takich jak, firma czy NIP jest opcjonalne, chyba że chcesz otrzymać fakturę. Jesteś masz Konto w Serwisie i jesteś na nim zalogowany dane zostaną uzupełnione automatycznie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Ponadto Administrator przetwarza identyfikator Twojego zamówienia w celu sprawdzenia czy cena za Towary zastała zapłacona.

Dane osobowe są przetwarzane:

·         w celu realizacji złożonego Zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

·         w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

·         w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

·         w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Podstawowy okres przetwarzania: do czasu rozwiązania umowy o świadczenie Usług (usunięcia Konta,) a w przypadku zakupów bez rejestracji – pięć lat od końca roku, w którym nastąpiła dostawa Towarów w ramach  umowy sprzedaży.

 

6)      Opinie o Towarze

W wybranych miejscach Serwisu możesz umieścić swoją opinię na temat danego Towaru. W tym celu powinieneś podać swój adres poczty elektronicznej oraz imię lub pseudonim.

Dane osobowe są przetwarzane:

§  w celu identyfikacji nadawcy oraz moderowania opinii – odstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dbaniu o wygląd Serwisu i treści na nim umieszczane;

§  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

§  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

Podstawowy okres przetwarzania: 1 rok od dnia usunięcia opinii, a w przypadku gdy nie została opublikowana od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

 

7)      PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik tok). Dane te są przetwarzane w związku prowadzeniem profilu, organizacją za jego pomocą konkursów oraz  promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i produktów.

Podstawowy okres przetwarzania: zgody z polityką prywatności podmiotu prowadzącego portal społecznościowym Facebook, Instagram, Tik tok).

 

8)      Konkursy i akcje promocyjne

Administrator może za pośrednictwem Serwisu lub swoich funpage’ów na portalach społecznościowych organizować konkursy i akcje promocyjne dla Użytkowników. Warunki uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej będą określać podanie jakich danych jest niezbędne dla uczestnictwa w tym konkursie lub akcji promocyjnej.

Dane osobowe są przetwarzane:

·         w celu przeprowadzenia i  rozstrzygnięcia konkursu (w tym wydania nagród) lub przeprowadzenia akcji promocyjnej  – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na realizacji złożonego przez Administratora przyrzeczenia publicznego);

·         w celu upublicznienia danych o laureatach konkursu lub beneficjentach  akcji promocyjnej - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

·         w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

·         w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

·         w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Podstawowy okres przetwarzania: do rozstrzygnięcia konkursu i wydania nagród  lub zakończenia akcji promocyjnej, a w zakresie listy laureatów i potwierdzeń wydania nagrody pięć lat od końca roku, w którym wydano nagrody.

 

3.       MARKETING I PLIKI COOKIES

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych i dopasowaniu treści Serwisu, które mogą polegać na:

          wyświetlaniu treści (reklam, komunikatów, ofert) odpowiadających Twoim zainteresowaniom;

          kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe mogą być dopasowywane do Twoich upodobań (usługa newslettera).

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość. Podstawą do profilowania są dane zebrane przez pliki cookies na naszej stronie oraz historia Twoich transakcji.

 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. W pliku cookies zapisywane są informacje wspierające funkcjonowanie serwisu oraz dane o Twojej aktywności w serwisie. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach serwisu.

W Serwisie wykorzystujemy:

·         cookies techniczne - niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania strony

·         cookies konfiguracyjne -  przechowujące Twoje ustawienia np. język strony

·         cookies statystyczne – wykorzystywane do tworzenia statystyk ruchu sieciowego na naszym serwisie.

·         cookies marketingowe – wykorzystywane przez naszych partnerów (Google, Facebook) do dopasowania treści wyświetlanych w naszym serwisie oraz reklam wyświetlanych Tobie w mediach społecznościowych lub w na stronach www

 

Dane z cookies marketingowych wykorzystywane są przez:

·         Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;

·         Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

Wskazani administratorzy (Google i Facebook) udostępniają na swoich stronach narzędzia do  zarządzania danymi osobowymi. Szczegółowe informacje dostępne są w politykach prywatności tych administratorów. 

Jak wyrazić lub cofnąć zgodę na instalowanie plików cookies oraz na przetwarzanie zebranych przez nie danych?

Z poziomu strony:

Przy pierwszym uruchomieniu Serwisu oraz potem nie rzadziej niż co 12 miesięcy wyświetlamy menu (popup) w którym możesz wyrazić zgodę na przetwarzania przez nas i naszych partnerów danych osobowych zapisanych w plikach cookies (cookies statystyczne i marketingowe). Zgodę tę możesz cofnąć usuwając pliki cookies z Twojej przeglądarki (poniżej dowiesz się jak).

Z poziomu ustawień Twojej przeglądarki:

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące wszystkich cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcję jak tego dokonać możesz znaleźć na stronie producenta Twojej przeglądarki lub przykładowo na tej stronie (http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/).

 

4.       OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora został podany przy charakterystyce czynności przetwarzania podanej w niniejszej polityce („Podstawowy okres przetwarzania”). Podstawowy okres przetwarzania w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika trwa do dnia cofnięcia tej zgody. Jeśli Podstawowy okres przetwarzania nie został  podany to wynosi on 3 lata od końca roku, w którym dane zostały zebrane.

Podstawowy okres przetwarzania danych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń (wynoszący zwykle 6 lat) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Okres przedawnienia regulowany jest w Kodeksie cywilnym, w ordynacji podatkowej lub ustawach szczegółowych.

 

5.       UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo:

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         uzyskania kopii danych osobowych,

·         sprostowania lub uzupełnienia  swoich danych osobowych;

·         usunięcia swoich danych osobowych;

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         przeniesienia danych osobowych

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o podjętych przez niego działaniach w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

 

1)      Wycofanie zgody

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2)      Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).

3)      Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa  masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

6.       ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora w związku z realizacją usług w Serwisie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), operatorom platform do wysyłki mailing’ów,.

Dane osobowe mogą być również udostępnione instytucjom płatniczym lub bankom realizującym przelewu online na ich prośbę w razie złożenia reklamacji przez Ciebie lub osobę, która zapłaciła za zakupy w Serwisie.

W przypadku danych zebranych za pośrednictwem plików cookies dostarczonych przez podmioty trzecie dane te będą udostępniane dostawcom tych plikow cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7.       PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

·         współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

·         stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską.

 

8.       ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wersja i data stosowania tej polityki znajduje się w nagłówku.